(1/1) Walne zebranie Stowarzyszenia Akademickiego MOST