Kim jesteśmy? Skontaktuj się Jak trafić? 1% dla Stowarzyszenia

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA AKADEMICKIEGO MOST

Szczegóły dotyczące zebrania:

Termin: 23.11.2017 r., godz. 19:45 (I termin zebrania), godz. 20:00 (II termin zebrania)

Miejsce: pl. Grunwaldzki 3 (Stolarnia)

Plan obrad:

1. Przywitanie członków Stowarzyszenia oraz gości.

2. Sprawdzenie listy obecności.

3. Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz skrutatorów.

4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.

5. Wybór nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

6. Przedstawienie planu pracy nowego Zarządu.

7. Wolne wnioski.

INFORMACJE

W zakładce SPRAWOZDANIA pojawiło się sprawozdanie merytoryczne za rok 2016. Cieszymy się, że Stowarzyszenie działa aktywnie i cały czas się rozwija!

opp55

1% dla MOSTu!

Jako Stowarzyszenie jesteśmy organizacją pożytku publicznego – zachęcamy aby wesprzeć działania naszego Stowarzyszenia przekazując 1%.

Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie Państwo tutaj.

Page 2_uLOTKA - Back_Trim