Kim jesteśmy? Skontaktuj się Jak trafić? 1% dla Stowarzyszenia

Walne zebranie Stowarzyszenia Akademickiego Most

Szczegóły dotyczące zebrania:

Termin: 17.04.2018 r., godz. 20:30 (I termin zebrania), godz. 20:45 (II termin zebrania)

Miejsce: pl. Grunwaldzki 3 (salka MOSTu)

Plan obrad:

1. Powitanie członków Stowarzyszenia oraz gości.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz skrutatorów.
4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz zatwierdzenie go.
5. Przedstawienie planu pracy na najbliższy czas.
6. Wolne wnioski.
Zapraszamy wszystkich członków oraz tych, którzy chcą wstąpić do Stowarzyszenia.

 

INFORMACJE

W zakładce SPRAWOZDANIA pojawiło się sprawozdanie merytoryczne za rok 2016. Cieszymy się, że Stowarzyszenie działa aktywnie i cały czas się rozwija!

opp55

1% dla MOSTu!

Jako Stowarzyszenie jesteśmy organizacją pożytku publicznego – zachęcamy aby wesprzeć działania naszego Stowarzyszenia przekazując 1%.

Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie Państwo tutaj.

Page 2_uLOTKA - Back_Trim