Strona główna » Konstrukcja MOSTu »

Przęsło Formacyjne

Formacja - proces stopniowego doskonalenia się. Formacja chrześcijańska stara się realizować powszechne dla wszystkich chrześcijan powołanie do świętości i doskonałości.

Działalność przęsła formacyjnego realizowana jest podczas trzech rodzajów spotkań:

„Chrześcijańska formacja jako permanentny proces osobistego dojrzewania oznacza zespół postaw określających zarówno relację człowieka bezpośrednio do Boga, jak i charakter jego odniesień do świata, ludzi i rzeczy, ściśle związanych ze stosunkiem do Boga” ks. A. Kiciński