Skrzynka intencji do modlitwy wstawienniczej

I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. (Łk 11, 9- 10) Tutaj wpisz imię i intencję. Intencja może maksymalnie zawierać 300 znaków. Grupa będzie się modliła w tej intencji przez tydzień.

Imię

Intencja

E-mail