Strona główna »

Regulamin korepetycji udzielanych w S.D.A MOST

  1. Korepetycje w S.D.A MOST udzielane są przez studentów i są one bezpłatne.
  2. Czas trwania pojedynczych zajęć ustalany jest indywidualnie z korepetytorem.
  3. Rodzic lub opiekun zapisując dziecko na korepetycje zobowiązuje się dopilnować, aby przychodziło ono na zajęcia w ustalonym wcześniej terminie przez obie strony.
  4. W przypadku, gdy dziecko nie może przyjść na korepetycje w danym dniu, należy poinformować o tym korepetytora dzień wcześniej.
  5. Dopuszcza się jedną możliwą nieobecność dziecka bez wyjaśnienia przyczyny.
  6. Po przekroczeniu tej liczby nieobecności bez wcześniejszego poinformowania o nich korepetytora, korepetycje zostają zawieszone do odwołania.