Strona główna »

Gdzie?

Korepetycji udzielamy w Moście. W wyjątkowych sytuacjach np. gdy korepetytor nie ma możliwości spotkania się z uczniem w Moście, możliwe jest spotkanie w innym, wspólnie z korepetytorem ustalonym miejscu.
Nasz pełny adres:
Duszpasterstwo Akademickie Most
pl. Grunwaldzki 3
50-377 Wrocław