Tydzień po tygodniu »

Jak zacząć?

Duchową Adopcję rozpoczynamy od złożenia przyrzeczenia, które powinno być składane w sposób uroczysty w kościele na ręce kapłana i w obecności wspólnoty. W Moście złożenie przyrzeczeń ma miejsce każdego roku w Uroczystość Zwiastowania NMP.

Duchową adopcję można jednak zacząć w dowolnym dniu roku (najlepiej w dowolne święto Matki Bożej), a jeśli nie ma możliwości złożyć przyrzeczenia w kościele, można je złożyć prywatnie. Należy wtedy odczytać na głos formułę przyrzeczenia (przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy wypełniać podjęte zobowiązania. Oczywiście dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia.

Rota przyrzeczenia Duchowej Adopcji

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci,
ja ……….
wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych
postanawiam mocno i przyrzekam
że od dnia ……….
w uroczystość ……….
biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko,
którego imię jedynie Bogu jest wiadome
aby przez 9 miesięcy, każdego dnia,
modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Tymi modlitwami będą: