Tydzień po tygodniu »

FAQ

Co to jest Duchowa Adopcja (DA)?

Duchowa Adopcja jest modlitwą za zagrożone zabiciem w łonie matki (aborcją) dziecko, jego rodziców oraz wszystkich, od kogo zależy życie tego dziecka. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy Różańcowej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz krótkiej modlitwy. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

Czy wiemy coś o adoptowanym przez nas dziecku?

Nie wiemy. Bóg wybiera dla nas konkretne dziecko i On jedynie zna jego imię, pochodzenie i narodowość. Dowiemy się kiedy umrzemy – w niebie.

Jakie jest minimum warunków, żeby DA uznać za ważną?

Nie jest natomiast wymagane (choć zalecane), podejmowanie dodatkowych postanowień.

Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?

Na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, uczestniczenie we Mszy Świętej w dzień powszedni, adoracja, czytanie Pisma Św., post, walka z nałogami (np. nie oglądanie demotywatorów), pomoc potrzebującym, działalność społeczna na rzecz obrony życia, dodatkowe modlitwy (np. litanie, nowenny, koronki, swoimi słowami), pielgrzymka.

Nie mogą być dodatkowymi postanowieniami nasze obowiązki, bo i tak należy je wykonywać. Np. nie może być takim postanowieniem uczestniczenie w niedzielnej Mszy Świętej. Chodzi o to, aby dać coś z siebie.

Czy można podejmować DA bez dodatkowych postanowień?

Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć wiele osób chętnie je podejmuje.

Kto może podejmować DA?

Każdy – osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku, a zwłaszcza studenci (szczególnie studenci z D. A. – duszpasterstwa akademickiego;)